ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η δυσλεξία εκφράζει μια κατάσταση, όπου το παιδί παρουσιάζει σημαντικές
δυσκολίες στην ανάγνωση, γραφή και ορθογραφία, οι οποίες όμως δεν
δικαιολογούνται από το φυσιολογικό ή ενδεχομένως υψηλό δείκτη νοημοσύνης του.
Μαθησιακό προφίλ
– Ελλιπής φωνολογική ενημερότητα, δηλαδή ότι το κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε έναν ήχο και ότι οι λέξεις απαρτίζονται από συλλαβές.
– Καθρεφτική γραφή, γράφει 3 αντί ε.
– Μπερδεύει γράμματα που έχουν παρόμοιο ήχο (χ-γ, φ-θ), αντικαθιστά ή παραλείπει
γράμματα όταν γράφει.
– Δεν εφαρμόζει γραμματικούς, συντακτικούς ή ορθογραφικούς κανόνες.
– Δυσκολίες απομνημόνευσης
– ‘Χάνει’ την σειρά όταν διαβάζει
– Φτωχό λεξιλόγιο
– Δυσκολίες συντονισμού κι οργάνωσης
– Ενδεχόμενες δυσκολίες και στα μαθηματικά
Ενδείξεις στην προσχολική ηλικία
– Δυσκολεύεται να μάθει απ’έξω τραγουδάκια, τους μήνες, τις μέρες κτλ.
– Καθυστέρηση στην ομιλία
– Δυσκολεύεται να εκτελέσει ακολουθίες-βήματα για να ολοκληρώσει ένα έργο.
– Δεν κάνει ομοιοκαταληξίες-ρίμες
– Ξεχνά εύκολα τα γράμματα
– Δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα βιβλία
-Δυσκολία στον συντονισμό κινήσεων και τον προσανατολισμό.
Παρέμβαση
– Εμπλοκή σε δραστηριότητες που ενισχύουν την φωνολογική ενημερότητα.
– Εξάσκηση στη γραφή και την ανάγνωση διαφόρων κειμένων.
– Πολυαισθητηριακή μέθοδος διδασκαλίας
– Οργάνωση της ύλης

Αναστασία Παπαδοπούλου
Ειδική παιδαγωγός

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο