Επιλεκτική / Εκλεκτική Αλαλία (Selective Mutism)

Ο όρος επιλεκτική ή εκλεκτική αλαλία χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια αγχώδης διαταραχή όπου το παιδί αδυνατεί να μιλήσει σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια παρά την ικανότητα του για λεκτική επικοινωνία (APA, 2013). Τα παιδιά που βιώνουν αυτήν την ψυχοσυναισθηματική δυσκολία τείνουν να είναι επικοινωνιακά σε κάποια πλαίσια όπως το σπίτι τους, αλλά την ίδια στιγμή να δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν σε άλλα όπως το σχολείο, η γενικά σε ένα μη οικείο περιβάλλον. Η επιλεκτική αλαλία μπορεί να συνυπάρχει με άλλες ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές όπως η σχολική άρνηση, το άγχος αποχωρισμού, η κοινωνική…

Περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ – ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) (δυσλεξία) μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη οδηγώντας τους μαθητές σε αποφευχτικές συμπεριφορές απέναντι στην μαθησιακή διαδικασία, μειώνοντας παράλληλα το κίνητρο τους για αυτήν. Όπως έχει αναφερθεί, οι δυσκολίες των παιδιών με ΕΜΔ αφορούν στην ανάγνωση, τη γραπτή έκφραση, την ορθογραφία και την κατανόηση. Αυτές λοιπόν οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στην μητρική τους γλώσσα αλλά μεταφέρονται και σε άλλα γλωσσικά συστήματα. Μάλιστα, η φύση αυτών των δυσκολιών ποικίλλει ανάλογα με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της…

Περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Ο όρος ‘ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ’ αναφέρεται στις δυσκολίες που εμφανίζει ένας μαθητής στον μηχανισμό ανάγνωσης, στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου και στην κατάκτηση της ορθογραφίας, στα πλαίσια φυσιολογικής νοημοσύνης. Η διαδικασία αξιολόγησης ενός μαθητή με στόχο τη διερεύνηση της ύπαρξης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών πρέπει να είναι ολιστική και να πραγματοποιείται αποκλειστικά από μια ομάδα κατάλληλα καταρτισμένων ειδικών θεραπευτών (παιδοψυχίατρος, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, εργοθεραπευτής). Η διεπιστημονική αξιολόγηση είναι απαραίτητη, καθώς η φύση των ΕΜΔ είναι πολύπλευρη και αρκετά συχνά συνυπάρχουν άλλες συμπτωματολογίες. Έτσι, για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία…

Περισσότερα

PEER TUTORING – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ

Η Διδασκαλία Μεταξύ Συνομηλίκων (peer tutoring) αποτελεί μία μέθοδο διδασκαλίας που  επιτρέπει τη διδασκαλία του μαθητή με Μαθησιακές ∆υσκολίες σε ατομική βάση και την αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου που διαθέτει η εκπαιδευτικός στην τάξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε τμήματα ένταξης ή στη γενική τάξη. Σύμφωνα με τις κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες της μάθησης (Rogoff,1990), που βασίζονται στις μελέτες του Vygotsky (1978), η γνώση οικοδομείται κοινωνικά. Τα άτομα αναπτύσσουν γνώσεις και στρατηγικές μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι ικανότεροι συνομήλικοι μπορούν να μεσολαβήσουν στη μάθηση καθοδηγώντας αυτόν…

Περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Σε κάθε εξελικτικό στάδιο υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές συμπεριφορές, οι οποίες όταν επιμένουν για σημαντικό χρονικό διάστημα και είναι έντονες, παραπέμπουν στην ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών.Οι συμπεριφορές αυτές είναι διαφορετικές σε κάθε περίοδο και ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιγράφονται ως εξής: Α. Γλώσσα και Μαθηματικά – αποφεύγει να διαβάσει και να γράψει –  συχνά διαβάζει λάθος τις γραπτές πληροφορίες δυσκολεύεται να κάνει περίληψη – δυσκολεύεται να αναδιηγηθεί με την ορθή σειρά μια ιστορία – έχει φτωχή κατανόηση του γραπτού λόγου – δυσκολεύεται να καταλάβει το γραπτό λόγο σε όλα τα μαθήματα…

Περισσότερα

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η πλημμελής μνημονική ικανότητα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, έχει παραλληλιστεί με αυτή των νεαρότερων – μικρότερων σε ηλικία παιδιών, διότι ακόμη και στις περιπτώσεις που οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς μηχανισμούς και στρατηγικές για να υποστηρίξουν τη μνήμη τους, σε σχέση με τα μικρότερα παιδιά, ηεπίδοσή τους συγκρίνονταν μόνο με αυτά και όχι με τους συνομήλικούς τους (Swanson, Cooney & O’Shaughnessy, 1998). Οι δυσκολίες εκτείνονται σε όλα τα μέρη της μνημονικής διαδικασίας. Α. Βραχύχρονη μνήμη Στο πρώτο μέρος της μνημονικής διαδικασίας, αυτό της βραχύχρονης μνήμης, οι μαθητές…

Περισσότερα

Η εξέλιξη του Συναισθηματικού Δεσμού (Attachment)

Η εξέλιξη του Συναισθηματικού Δεσμού (Attachment) Τρεις πρώτοι μήνες της ζωής Τα βρέφη γεννιούνται με την προδιάθεση να απαντούν στους ανθρώπους. Από τις πρώτες ημέρες της γέννησης φαίνεται ότι τα βρέφη έχουν αναπτύξει τις ικανότητες εκείνες που δείχνουν ενδιαφέρον για τους άλλους ανθρώπους. Για παράδειγμα, προτιμούν να κοιτούν πρόσωπα, αναγνωρίζουν τους ήχους από τις ανθρώπινες φωνές. Όσο περισσότερο τα βρέφη ωριμάζουν, συνεχίζουν τις ανθρώπινες επαφές με το να χαμογελούν στους ανθρώπους που τους μιλούν. Τους τρεις πρώτους μήνες ο γονέας χρειάζεται να διατηρεί την κοντινότητα με το παιδί του ώστε…

Περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά με άλλα παιδιά κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται συχνά ως παιδιά που δεν μπορούν να μάθουν να παίζουν με άλλους. Ακόμα, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους κανόνες ενός παιχνιδιού και να διατηρήσουν την προσοχή τους σε μια κοινή δραστηριότητα με άλλους, καθώς και να   μοιραστούν το παιχνίδι τους. Πολλές φορές το παιχνίδι τους στερείται φαντασίας, είναι επαναλαμβανόμενο και μη λειτουργικό (στερεοτυπικό). Η προσοχή τους αποσπάται εύκολα από εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα ή εστιάζεται σε λεπτομέρειες που είναι…

Περισσότερα

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ Η ΚΑΚΟΓΡΑΦΙΑ;

Δυσγραφία ή κακογραφία; Τα δυσανάγνωστα γράμματα στα τετράδια των παιδιών είναι μια πρώτη ένδειξη για το αν, τελικά, το παιδί είναι δυσγραφικό ή απλά κακογράφος. Τι είναι η δυσγραφία και ποια τα συμπτώματα; Η δυσγραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει τη γραφή. Το φαινόμενο, αυτό, μπορεί να συνυπάρχει με τη δυσλεξία, καθώς τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τη γραφή, που και αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν την ορθογραφία και τη γραπτή έκφραση. Ένα παιδί με δυσγραφία παρουσιάζει τις εξής δυσκολίες: Οι γραπτές του εργασίες είναι…

Περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

    Πολλά παιδιά έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή ή άλλες δυσκολίες σχετιζόμενες με την μαθησιακή διαδικασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά έχουν αρκετές ενδείξεις, οι οποίες επιμένουν κατά τη σχολική περίοδο και δεν μειώνονται. Τα σημάδια των μαθησιακές δυσκολιών ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Κοινές  προειδοποιητικές ενδείξεις ότι ένα παιδί μπορεί να έχει μαθησιακές δυσκολίες είναι: Δυσκολία στην ανάγνωση ή / και γράψιμο Προβλήματα με τις μαθηματικές ικανότητες Αδύναμη μνήμη Προβλήματα προσοχής Κακό συντονισμό Δυσκολία με τις έννοιες…

Περισσότερα