ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Συχνά τα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές χαρακτηρίζονται ως ‘visual learners’ δηλαδή ότι μαθαίνουν καλύτερα μια καινούρια γνώση όταν αυτή δίνεται οπτικά. Μάλιστα ενήλικες με ΔΑΔ, υψηλής λειτουργικότητας, αναφέρουν ότι μαθαίνουν καλύτερα μέσω εικόνων παρά μέσω της ακουστικής οδούς ή μέσω γραμμένων λέξεων. Έτσι, πολλά προγράμματα παρέμβασης για τα άτομα με ΔΑΦ χρησιμοποιούν εικόνες ως βασικό υλικό. Ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα είναι το TEACCH (Schopler et al. 1995), το οποίο προτείνει συγκεκριμένο τρόπο εκμάθησης κι οργάνωσης της σχολικής τάξης.

Αρχικά, αναφέρει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν οπτικά ξεκάθαρα όρια μέσα στην τάξη για την κάθε δραστηριότητα. Αυτό οργανώνει τον μαθητή στον χώρο και ξέρει πού συντελείται η κάθε δραστηριότητα. Για παράδειγμα, θα ήταν βοηθητικό να υπάρχει ένα χαλί ή μια  διαχωριστική ταινία, τα οποία θα οριοθετούν τον χώρο και τα παιδιά θα κινούνται μέσα σε αυτόν μέχρι να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα τους.

Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα με τα καθημερινά καθήκοντα του παιδιού, τα οποία θα απεικονίζονται με εικόνες. πχ, Εάν είναι η  ώρα παραμυθιού, αυτή απεικονίζεται με μια κάρτα που δείχνει ένα παραμύθι. Κάθε φορά που το παιδί ολοκληρώνει την δραστηριότητα, την ξεκολλάει από το πρόγραμμα και πάει στην επόμενη. Αυτό είναι βοηθητικό για τα παιδιά με ΔΑΦ γιατί έχουν έναν οργανωμένο και προβλέψιμο περιβάλλον.

Η αντίθετη περίπτωση τούς προκαλεί άγχος κι ανησυχία και δεν προετοιμάζονται σωστά για μια ενδεχόμενη αλλαγή. Φυσικά το πρόγραμμα μπορεί να δομηθεί και με άλλον τρόπο κι όχι μόνο με εικόνες, ανάλογα με την ηλικία,  τις ανάγκες και τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού. Έτσι, ένα παιδί που μπορεί να διαβάζει, το πρόγραμμα του μπορεί να είναι γραμμένο κι όχι οπτικοποιημένο. Τέλος, εκτός από τον χώρο, ξεκάθαρα όρια θα πρέπει να έχουν και οι ίδιες οι δραστηριότητες, δηλαδή να είναι ξεκάθαρο πού ξεκινούν και πού τελειώνουν, για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λειτουργεί ανεξάρτητα το παιδί όσο είναι αυτό εφικτό.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                                                                          ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο