ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER

Αυτισμός
Ο όρος διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ) χρησιμοποιείται συνώνυμα με τον όρο διαταραχή του  φάσματος του αυτισμού. Χαρακτηρίζεται ως διαταραχή φάσματος διότι η εικόνα του δεν είναι ομοιογενής και κυμαίνεται από ηπιότερες μορφές μέχρι βαρύτερες.
Η συμπτωματολογία του αυτισμού χαρακτηρίζεται από “ελλείψεις” σε ορισμένους τομείς της ανάπτυξης. Αυτοί είναι:
– Προσοχή (διάσπαση προσοχής, απουσία βλεμματικής επαφής, ενασχόληση με συγκεκριμένα αντικείμενα)
– Κοινωνική συναλλαγή (άρνηση σωματικής επαφής, αδιαφορία για τους γύρω του)
– Συναίσθημα (απάθεια ή υπερβολικές αντιδράσεις σε ερεθίσματα, έλλειψη ενσυναίσθησης)
– Παιχνίδι ( απουσία συμβολικού παιχνιδιού, ενδιαφέρον για συγκεκριμένα παιχνίδια)

– Πιθανή νοητική καθυστέρηση
Η αυτιστική διαταραχή εμφανίζεται πριν την ηλικία των 3 ετών, Οι γονείς αναφέρουν αποκλίσεις στη συμπεριφορά σε μικρότερη ηλικία από αυτή των τριών ετών. Ωστόσο όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του παιδιού, τόσο πιο έγκυρη είναι η διάγνωση. Τα αίτια του αυτισμού ακόμα και σήμερα παραμένουν άγνωστα.
Σύνδρομο Asperger
Η διαταραχή Asperger παρουσιάζει κοινά συμπτώματα με τον αυτισμό. Παρ’ολα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηρίστικα που εμφανίζουν τα παιδιά με asperger. Αυτά είναι:
– Δεν εμφανίζεται καθυστέρηση στην ομιλία
– Ο λόγος τους έιναι αδέξιος και επιτηδευμένος
– Έχουν περιορισμένη βλεμματική επαφή
– Έχουν πολλές φορές συγκεκριμένα θέματα συζήτησης
– Ενδιαφέρονται για τους άλλους ανθρώπους
– Παρουσιάζουν δυσκολίες στην έκφραση των συναισθημάτων τους και στην ενσυναίσθηση
– Δεν παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση 
 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger έχουν συνήθως υψηλό δείκτη νοημοσύνης 
Η διαταραχή Asperger εμφανίζεται ή εντοπίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία από αυτή της διαταραχής του αυτισμού και τα αίτια είναι γενικά άγνωστα.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για την βελτίωση των αποτελεσμάτων των ατόμων με ΔΑΔ. Δεν υπάρχει μία αποτελεσματική θεραπεία, ωστόσο τα άτομα με ΔΑΔ μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με την κατάλληλη αντιμετώπιση και βοήθεια από κατάλληλους θεραπευτές, όπως εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς. Η θεραπεία των παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές θα πρέπει να εξειδικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες του κάθε παιδιού.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Teacch
– ABA – Lovaas
– Pecs, Macaton
– Αισθητηριακή ολοκλήρωση
– Προγράμματα παρέμβασης μέσω της τέχνης (μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία, δραματοθεραπεία) 
– Προγράμματα παρέμβασης μέσω παιχνιδιού (dir/floortime)
Ψυχοκινητική 
– Ψυχοπαιδαγωγική

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο