ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ – ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) (δυσλεξία) μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη οδηγώντας τους μαθητές σε αποφευχτικές συμπεριφορές απέναντι στην μαθησιακή διαδικασία, μειώνοντας παράλληλα το κίνητρο τους για αυτήν.

Όπως έχει αναφερθεί, οι δυσκολίες των παιδιών με ΕΜΔ αφορούν στην ανάγνωση, τη γραπτή έκφραση, την ορθογραφία και την κατανόηση. Αυτές λοιπόν οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στην μητρική τους γλώσσα αλλά μεταφέρονται και σε άλλα γλωσσικά συστήματα. Μάλιστα, η φύση αυτών των δυσκολιών ποικίλλει ανάλογα με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της κάθε γλώσσας.

Συγκεκριμένα, επιστημονικά οι γλώσσες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες : τις ‘αδιαφανείς’ και τις ‘διαφανείς’ , ανάλογα με την ύπαρξη συνοχής ή όχι μεταξύ φωνήματος και γραφήματος. Πιο απλά, κατά πόσο διαβάζω πάντα με τον ίδιο τρόπο το κάθε γράμμα ή κάθε γράμμα έχει διαφορετικό ήχο ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται στην λέξη ή ανάλογα με τον αν συνδυάζεται με άλλο γράμμα. Ενδεικτικά, στην ελληνική γλώσσα το γράμμα /α/ έχει τον ίδιο ήχο πάντα. Αντιθέτως, στην αγγλική γλώσσα το γράμμα /c/ επιδέχεται διαφορετικές αναγνώσεις αφού μπορεί να διαβαστεί ως /κ/ στην λέξη cat, αλλά και ως /σ/ στην λέξη place. Έτσι, τα ελληνικά θεωρούνται μια φωνολογικά διαφανής γλώσσα σε αντίθεση με τα αγγλικά. Κατά συνέπεια οι μαθητές που μαθαίνουν αγγλικά, εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες στον μηχανισμό ανάγνωσης εξαιτίας αυτής της ασυνεπούς αντιστοιχίας ήχου-γράμματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΔ

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 • Διαβάζουν με αργό ρυθμό
 • Δεν θυμούνται εύκολα τους ήχους των γραμμάτων
 • Συγχέουν οπτικά κάποια γράμματα πχ b-d, p-q
 • Παραποιούν λέξεις ή συλλαβές
 • Μειώνεται το επίπεδο κατανόησης αναγνωσμένου κειμένου

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

 • Δυσκολεύονται στην κατάκτηση της ορθογραφίας και των γραμματικών κανόνων
 • Φτωχή δομή, σύνταξη και περιεχόμενο στις προτάσεις που σχηματίζουν
 • Μπερδεύουν ή αντιστρέφουν γράμματα που μοιάζουν οπτικά (b-d)
 • Δεν διακρίνουν ηχητικά τις λέξεις που μοιάζουν αλλά έχουν μικρή ηχητική διαφορά πχ. bag-back
 • Δεν τηρούν τους κανόνες γραφής, αφήνουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των λέξεων ή αντιθέτως κολλάνε τις λέξεις, απουσιάζουν τα σημεία στίξης.
 • Δεν εφαρμόζουν με συνέπεια τους γραμματικούς κανόνες που έχουν διδαχθεί
 • Δυσκολία στην κατάκτηση λεξιλογίου τόσο στην σημασία όσο καις την ορθογραφία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων διδασκαλίας
 • Οργάνωση και τμηματική παρουσίαση της διδακτέας ύλης
 • Ενίσχυση της φωνολογικής ενημερότητας για την βελτίωση της ανάγνωσης ξεκινώντας από επίπεδο λέξης, έπειτα πρότασης και τέλος κειμένου
 • Χρήση οπτικού υλικού, πινάκων, σχεδιαγραμμάτων, flash cards, για την καλύτερη απομνημόνευση
 • Εξάσκηση γραπτού λόγου σε διάφορα είδη (e-mail, πρόσκληση, ένα γράμμα)
 • Συχνές επαναλήψεις

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο