ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία εκδηλώνουν κατά κανόνα μειωμένο κίνητρο για τη μαθησιακή διαδικασία, επειδή συνήθως είναι ματαιωτική κι ακυρωτική για εκείνα λόγω των χαμηλών τους επιδόσεων συγκρινόμενα με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης και της μεγαλύτερης προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουν για να αποκτήσουν μια νέα γνώση.

Έτσι, θα ήταν βοηθητικό να χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και να έχουν ένα πιο ”παιχνιδιάρικο” χαρακτήρα. Ένα από αυτά είναι τα παιχνίδια στον υπολογιστή όπου τα παιδιά κατακτούν μια νεά γνώση μέσω του παιχνιδιού. Ενδεικτικά, σε αυτό το site υπάρχει το παιχνίδι ‘‘Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ”, όπου το παιδί εξασκείται στην προπαίδεια με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, βοηθώντας το στην απομνημόνευση (η οποία είναι δύσκολη για τα παιδιά με ΕΜΔ) αλλά ταυτόχρονα τού δίνει το κίνητρο να συμμετέχει πιο ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Παρομοίως, τα άλλα παιχνίδια (Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ, ΑΛΦΑΚΟΝΤΑ, ΑΡΙΘΜΟΔΕΝΤΡΟ) ενισχύουν την φωνολογική ενημερότητα και τη γραφοφωνημική αντιστοιχία, μετατρέποντας το γράψιμο σε μια πιο ευχάριστη και λιγότερη ανιαρή δραστηριότητα, ιδιαίτερα για τα παιδιά που εκδηλώνουν έντονη άρνηση γραφής.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο