Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Ο όρος ‘ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ’ αναφέρεται στις δυσκολίες που εμφανίζει ένας μαθητής στον μηχανισμό ανάγνωσης, στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου και στην κατάκτηση της ορθογραφίας, στα πλαίσια φυσιολογικής νοημοσύνης.

Η διαδικασία αξιολόγησης ενός μαθητή με στόχο τη διερεύνηση της ύπαρξης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών πρέπει να είναι ολιστική και να πραγματοποιείται αποκλειστικά από μια ομάδα κατάλληλα καταρτισμένων ειδικών θεραπευτών (παιδοψυχίατρος, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, εργοθεραπευτής). Η διεπιστημονική αξιολόγηση είναι απαραίτητη, καθώς η φύση των ΕΜΔ είναι πολύπλευρη και αρκετά συχνά συνυπάρχουν άλλες συμπτωματολογίες.

Έτσι, για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της αξιολογητικής διαδικασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία:

  1. Λήψη κοινωνικού-αναπτυξιακού ιστορικού: οι πληροφορίες από τους γονείς μας δίνουν πολλά στοιχεία σχετικά με την συνολική ανάπτυξη του παιδιού καθώς και το προφίλ των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων του. Δεδομένου ότι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν γενετική βάση, μέσα από το οικογενειακό ιστορικό διερευνάται η πιθανή ύπαρξη ανάλογων δυσκολιών στα μέλη της οικογένειας.
  2. Εκτίμηση του νοητικού δυναμικού: αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαγνωστικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένο ψυχολόγο και όχι από κάποια άλλη ειδικότητα. Με αυτήν την εκτίμηση γίνεται η διαφοροδιάγνωση ανάμεσα στις ειδικές και στις γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες.
  3. Ποιοτική ή ποσοτική αξιολόγηση μαθησιακού επιπέδου: αξιολογείται το επίπεδο της αναγνωστικής ικανότητας, της ανάπτυξης του γραπτού λόγου , της κατανόησης καθώς και των βασικών μαθηματικών ικανοτήτων του παιδιού.
  4. Εκτίμηση προφορικού λόγου: διερευνάται η ύπαρξη δυσκολιών σε επίπεδο προφορικού λόγου (άρθρωση, τραυλισμός, κτλ).

Συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω αξιολογητική διαδικασία, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια επιστημονική κι εμπεριστατωμένη διάγνωση με επιστημονικά κριτήρια και κατά συνέπεια ο κατάλληλος σχεδιασμός των στόχων του θεραπευτικού προγράμματος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                                                   ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο