Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙXΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το παιχνίδι είναι μια διαδικασία που βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, τόσο στη πνευματική όσο και στην κινητική. Προσφέρει συναισθηματική επικοινωνία καi κοινωνικοποίηση, ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας, της αυτοεκτίμησης και της
δημιουργικότητας, ενώ απελευθερώνει την ενέργεια των παιδιών. Προσφέρει στο παιδί έναν πολύ απαραίτητο χρόνο xαλάρωσης και λειτουργεί ως μηχανισμός μετριασμού του άγχους.
Επίσης, στο ομαδικό παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν πώς να λειτουργούν με τους άλλους και
πώς να χειρίζονται τις συγκρούσεις και βιώνουν την ομαδικότητα και τον αμοιβαίο συμβιβασμό.

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αισθησιοκινητικό / διερευνητικό παιχνίδι (από τη
γέννηση – το 2ο έτος)
• Το βρέφος επεξεργάζεται όλα τα παιχνίδια κατά συναφή τρόπο και ανεξάρτητα από τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά
• μιμητικό παιχνίδι
• λειτουργικό παιχνίδι (9ο – 12ο μήνα διαφοροποίηση αντικειμένων ανάλογα με τη χρήση του
• 10-18 μηνών: κατανόηση της διαφοράς μεταξύ πραγματικής και συμβολικής χρήσης των αντικειμένων στο παιχνίδι

2. Συμβολικό Παιχνίδι (pretend or
representational play) (2- 8 ετών)
• προοδευτικά πιο σύνθετο και δημιουργικό παιχνίδι.
• μη-συμβατική χρήση αντικειμένων
• προσποίηση
• δραματοποίηση
• ομαδικά παιχνίδια
• παιχνίδια στρατηγικής

ΕΙΔΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

  •  Παράλληλο παιχνίδι, δείχνει επίγνωση της παρουσίας των άλλων.
  • Συντροφικό παιχνίδι, Το παιδί μοιράζεται υλικά και παιχνίδια και παρακολουθεί τα άλλα παιδιά.
  • Συνεργατικό παιχνίδι, όπου υπάρχει κοινός στόχος

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο