ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Ανάγνωση του νου (mind-reading): Η ικανότητα να αποδίδουμε νοητικές καταστάσεις σε άλλους, οι οποίες: α) ερμηνεύουν τη συμπεριφορά τους & ταυτόχρονα μας βοηθούν να προβλέψουμε τη μελλοντική τους συμπεριφορά
β) μας βοηθούν να κατανοήσουμε την επικοινωνία

Η θεωρία του νου αναφέρεται:
• στη δυνατότητα του ατόμου να συνάγει συμπεράσματα για τις νοητικές διεργασίες, τόσο τις δικές του όσο και των άλλων
• Να χρησιμοποιεί τα συμπεράσματά του, για να ερμηνεύσει, να κατανοήσει και να προβλέψει τη δική του συμπεριφορά, καθώς και τη συμπεριφορά των άλλων.

Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη θεωρίας του νου ( Wellman, Cross, & Watson, 2001)
• η ικανότητα να «διαβάζουμε» τη σκέψη του άλλου
• ο διαχωρισμός μεταξύ των νοητικών διεργασιών και της πραγματικότητας
• η αναγνώριση εσφαλμένων αντιλήψεων
• η αντίληψη κανόνων, όπως, «για να γνωρίζει κάποιος κάτι πρέπει να το έχει δει»
• η διαφοροποίηση μεταξύ ορθών και εσφαλμένων αντιλήψεων

Όλα αυτά συνεπάγινται την ικανότητα του ατόμου να αντιληφθεί το χιούμορ, της προσποίηση και να διαθέτει ενσυναίθηση (αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου).

Ερμηνεία της διαταραχής του αυτισμού
• ο αυτισμός δεν είναι το αποτέλεσμα ελλειμματικής ανάπτυξης της Θεωρίας του Νου
• αποτέλεσμα της έλλειψης των επιμέρους νοητικών καταστάσεων, η πρόσκτηση των
οποίων συντελεί στην κατάκτηση Θεωρίας του Νου (Baron-Cohen, Tager-Flusberg & Cohen, 2000)
• τα γνωστικά ελλείμματα που παρατηρούνται στον αυτισμό οφείλονται σε ελλείμματα σε
ικανότητες, που προηγούνται της ανάπτυξης τηςθεωρίας του νου (Baron-Cohen, 1987, 1989; Charman et al.,1997)

πηγή:  Α. Γενά & Ε. Τσιρέμπολου
           Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο