ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 

 

Πολλά παιδιά έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή ή άλλες δυσκολίες σχετιζόμενες με την μαθησιακή διαδικασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά έχουν αρκετές ενδείξεις, οι οποίες επιμένουν κατά τη σχολική περίοδο και δεν μειώνονται. Τα σημάδια των μαθησιακές δυσκολιών ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Κοινές  προειδοποιητικές ενδείξεις ότι ένα παιδί μπορεί να έχει μαθησιακές δυσκολίες είναι:

 • Δυσκολία στην ανάγνωση ή / και γράψιμο
 • Προβλήματα με τις μαθηματικές ικανότητες
 • Αδύναμη μνήμη
 • Προβλήματα προσοχής
 • Κακό συντονισμό
 • Δυσκολία με τις έννοιες που σχετίζονται με το χρόνο
 • Δυσκολία να παραμείνουν συγκεντρωμένα όταν εκτελούν μια δραστηριότητα

Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, επίσης, μπορεί να παρουσιάζει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω  χαρακτηριστικά:

 • Παρορμητική συμπεριφορά
 • Ακατάλληλη ανταπόκριση στα πλαίσια του σχολείου ή άλλων κοινωνικών περιστάσεων
 • Δυσκολία παραμονής στην εργασία (αποσπάται εύκολα)
 • Δυσκολία να βρουν τις σωστές λέξεις για να πουν κάτι
 • Ασυνεπής απόδοση στο σχολείο
 • Ανώριμος τρόπος ομιλίας
 • Δυσκολία να επεξεργάζεται ακουστικά πληροφορίες και να τις κατανοεί
 • Δυσκολίες με την κατανόηση λέξεων ή εννοιών

Αυτά τα σημάδια από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να προσδιορίσουν ότι ένα παιδί έχει μια μαθησιακή δυσκολία. Για αυτό μια επαγγελματική αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τη διαφοροδιάγνωση, αφού κάθε μαθησιακή δυσκολία έχει τη δική της συμπτωματολογία, αλλά πολλές φορές υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους ή συνυπάρχουν.

πηγή: https://www.nichd.nih.gov

 

 

Αφήστε ένα σχόλιο