ΥΠΕΡΛΕΞΙΑ: μια υπερ-ικανότητα ή μια δυσλειτουργία;

Η υπερλεξία περιγράφει μια αυθόρμητη και πρόωρη ικανότητα του ατόμου να διαβάζει μεμονωμένες λέξεις χωρίς όμως να συνοδεύεται αυτή η αναγνωστική ικανότητα με το ανάλογο επίπεδο κατανόησης. αυτό σημαίνει ότι το άτομο απλά διαβάζει τις λέξεις χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται το νόημα τους. Παλαιότερα, ο όρος ‘υπερλεξία’ αναφερόταν σε παιδιά με μειωμένες πνευματικές ικανότητες, πλέον χρησιμοποιείται για να περιγράψει ασυνήθιστες ικανότητες ανάγνωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο ο τρόπος προσέγγισης της υπερλεξίας καθορίζει το διαγνωστικό χαρακτήρα της, δηλαδή αν ένα παιδί με αναπτυξιακές διαταραχές έχει υπερλεξία, τότε θεωρείται μια συνοδή συνθήκη της αναγνωστικής δυσκολίας του. Σε μια περίπωση τυπικού παιδιού, ενδεχομένως να θεωρηθεί ως μια υπερ-ικανότητα.

Γενικά, υπάρχει διαφωνία για το αν η υπερλεξία αποτελεί ένα σύμπτωμα ενός γενικότερου συνδρόμου ή είναι ένα cross-diagnostic φαινόμενο. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο αν αφορά μόνο τον κλινικό πληθυσμό ή και το γενικό. Aκόμα, εξίσου συζητήσιμος είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται ή διαγιγνώσκεται η υπερλεξία εκτιμώντας το επίπεδο της γενικότερης γνωστικής λειτουργίας του ατόμου, το επίπεδο κατανόησης του και το λεξιλόγιο του. Τέλος, δεν έχει επιστημονικά ξεκαθαριστεί αν έχει την ίδια υπόσταση ανάμεσα στα τυπικά και μη τυπικά παιδιά.

Επομένως, πρόκειται για μια συνθήκη η οποία χρήζει περαιτερω ανάλυσης και επιστημονικής διερεύνησης, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί με περισσότερα επιστημονικά ευρήματα.

 

πηγή: Journal of Child Psychology and Psychiatry 44:8 (2003), pp 1079–1091

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο