ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθούν οι αναγνωστικές ικανότητες του παιδιού. Για να θεωρηθεί ότι ένα παιδί έχει καλή φωνολογική αντίληψη θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται και να διακρίνει τους ήχους και τις λέξεις με ευκολία. Συγκεκριμένα, η επαρκής φωνολογική ενημερότητα περιλαμβάνει τις εξής ικανότητες:

  • Ικανότητα διάκρισης ότι δύο λέξεις ομοιοκαταληκτούν, πχ. παπάκι-χαλάκι
  • Ικανότητα ανάλυσης των λέξεων σε συλλαβές, από την νηπιακή κιόλας ηλικία είναι σε θέση να το κάνουν αυτό.
  • Αναγνώριση των ήχων των  γραμμάτων μέσα σε μια λέξη πχ, ποιον ήχο ακούς στο τέλος της λέξης ‘ήλιος’;
  • Ικανότητα σύνθεσης συλλαβών ή γραμμάτων για να φτιάξουν μια λέξη.
  • Γενικά, η ικανότητα να ‘παίζουν’ με τις συλλαβές και τα γράμματα χωρίς να δυσκολεύονται.

Όταν ένα παιδί δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε τέτοιες δραστηριότητες, πιθανότατα να  πρόκειται για  ένα παιδί με αδύναμη φωνολογική ενημερότητα, η οποία κατά κανόνα συνδέεται με φτωχή αναγνωστική ικανότητα. σε αυτές τις περιπτώσεις η αξιολόγηση του από ειδικούς  θεραπευτές κρίνεται απαραίτητη.

Αναστασία Παπαδοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο