ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθούν οι αναγνωστικές ικανότητες του παιδιού. Για να θεωρηθεί ότι ένα παιδί έχει καλή φωνολογική αντίληψη θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται και να διακρίνει τους ήχους και τις λέξεις με ευκολία. Συγκεκριμένα, η επαρκής φωνολογική ενημερότητα περιλαμβάνει τις εξής ικανότητες: Ικανότητα διάκρισης ότι δύο λέξεις ομοιοκαταληκτούν, πχ. παπάκι-χαλάκι Ικανότητα ανάλυσης των λέξεων σε συλλαβές, από την νηπιακή κιόλας ηλικία είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Αναγνώριση των ήχων των  γραμμάτων μέσα σε μια λέξη πχ, ποιον ήχο ακούς στο τέλος…

Περισσότερα

ΥΠΕΡΛΕΞΙΑ: μια υπερ-ικανότητα ή μια δυσλειτουργία;

Η υπερλεξία περιγράφει μια αυθόρμητη και πρόωρη ικανότητα του ατόμου να διαβάζει μεμονωμένες λέξεις χωρίς όμως να συνοδεύεται αυτή η αναγνωστική ικανότητα με το ανάλογο επίπεδο κατανόησης. αυτό σημαίνει ότι το άτομο απλά διαβάζει τις λέξεις χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται το νόημα τους. Παλαιότερα, ο όρος ‘υπερλεξία’ αναφερόταν σε παιδιά με μειωμένες πνευματικές ικανότητες, πλέον χρησιμοποιείται για να περιγράψει ασυνήθιστες ικανότητες ανάγνωσης. Σύμφωνα με το άρθρο ο τρόπος προσέγγισης της υπερλεξίας καθορίζει το διαγνωστικό χαρακτήρα της, δηλαδή αν ένα παιδί με αναπτυξιακές διαταραχές έχει υπερλεξία, τότε θεωρείται μια συνοδή συνθήκη…

Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία εκδηλώνουν κατά κανόνα μειωμένο κίνητρο για τη μαθησιακή διαδικασία, επειδή συνήθως είναι ματαιωτική κι ακυρωτική για εκείνα λόγω των χαμηλών τους επιδόσεων συγκρινόμενα με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης και της μεγαλύτερης προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουν για να αποκτήσουν μια νέα γνώση. Έτσι, θα ήταν βοηθητικό να χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και να έχουν ένα πιο ”παιχνιδιάρικο” χαρακτήρα. Ένα από αυτά είναι τα παιχνίδια στον υπολογιστή όπου τα παιδιά κατακτούν μια νεά γνώση μέσω του παιχνιδιού.…

Περισσότερα

Ένα παιδί με ΔΕΠΥ και ένα χωρίς – Δείτε διαφορές στην συμπεριφορά (βίντεο)

  Υπάρχουν τρία κύρια συμπτώματα που καθορίζουν την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ): η απροσεξία, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα. Τα συμπτώματα είναι αρκετά σοβαρά, ώστε να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του παιδιού σε κοινωνικές καταστάσεις και στο σχολείο. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της ΔΕΠΥ αυξάνει την πιθανότητα μακροπρόθεσμης επιτυχούς θεραπείας για τα παιδιά με την διαταραχή. Μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, επειδή πολλά από τα συμπτώματά της θεωρούνται “αναμενόμενες συμπεριφορές” σε όλα τα παιδιά. >>Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας: Αυτά είναι…

Περισσότερα

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ADHD)

Η ΔΕΠ-Υ διαγνωστικά ανήκει στην ομάδα των αναπτυξιακών διαταραχών. Τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν την ηλικία των 7 ετών και είναι   πιο συχνά στα αγόρια απ’ότι στα κορίτσια (3:1) (APA, 1994). ΤΥΠΟΙ ΔΕΠ-Υ 1. ΔΕΠ–Υ συνδυαστικός τύπος : υφίσταται διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότα 2. ΔΕΠ–Υ υπερισχύων τύπος υπερκινητικότητας: υφίσταται υπερκινητικότητα αλλά όχι διάσπαση 3. ΔΕΠ–Υ υπερισχύων τύπος διάσπασης : υφίσταται διάσπαση αλλά όχι υπερκινητικότητα ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – Διασπάται εύκολα η προσοχή του από ερεθίσματα – Σηκώνεται από τη θέση του συνέχεια ή στριφογυρίζει, περιφέρεται μέσα στην τάξη – Διακόπτει τους άλλους…

Περισσότερα

ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ (Developmental Dyscalculia)

Η Δυσαριθμησία αποτελεί μια ξεχωριστή μαθησιακή δυσκολία, η οποία πολλές φορές παραβλέπεται ή δικαιολογείται στα πλαίσια των δυσλεξικών συμπτωμάτων. Ωστόσο, είναι κάτι ξεχωριστό, το οποίο μπορεί να συνυπάρχει με άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα με τον ορισμό του Kosc (1974), η δυσαριθμησία αναφέρεται σε περιπώσεις παιδιών με φυσιολογική νοημοσύνη, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση των μαθηματικών (επίλυση προβλημάτων, κατανόηση μαθηματικών ή προμαθηματικών εννοιών, αναγνώριση συμβόλων ή αριθμών) και κυρίως στον υπολογισμό. Βασικά Συμπτώματα 1. Το παιδί δυσκολεύται να διαβάσει, να αναγνωρίσει ή να γράψει αριθμούς. 2. Παρουσιάζει έντονη δυσκολία…

Περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η δυσλεξία εκφράζει μια κατάσταση, όπου το παιδί παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση, γραφή και ορθογραφία, οι οποίες όμως δεν δικαιολογούνται από το φυσιολογικό ή ενδεχομένως υψηλό δείκτη νοημοσύνης του. Μαθησιακό προφίλ – Ελλιπής φωνολογική ενημερότητα, δηλαδή ότι το κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε έναν ήχο και ότι οι λέξεις απαρτίζονται από συλλαβές. – Καθρεφτική γραφή, γράφει 3 αντί ε. – Μπερδεύει γράμματα που έχουν παρόμοιο ήχο (χ-γ, φ-θ), αντικαθιστά ή παραλείπει γράμματα όταν γράφει. – Δεν εφαρμόζει γραμματικούς, συντακτικούς ή ορθογραφικούς κανόνες. – Δυσκολίες απομνημόνευσης – ‘Χάνει’ την σειρά όταν…

Περισσότερα