ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER

Αυτισμός Ο όρος διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ) χρησιμοποιείται συνώνυμα με τον όρο διαταραχή του  φάσματος του αυτισμού. Χαρακτηρίζεται ως διαταραχή φάσματος διότι η εικόνα του δεν είναι ομοιογενής και κυμαίνεται από ηπιότερες μορφές μέχρι βαρύτερες. Η συμπτωματολογία του αυτισμού χαρακτηρίζεται από “ελλείψεις” σε ορισμένους τομείς της ανάπτυξης. Αυτοί είναι: – Προσοχή (διάσπαση προσοχής, απουσία βλεμματικής επαφής, ενασχόληση με συγκεκριμένα αντικείμενα) – Κοινωνική συναλλαγή (άρνηση σωματικής επαφής, αδιαφορία για τους γύρω του) – Συναίσθημα (απάθεια ή υπερβολικές αντιδράσεις σε ερεθίσματα, έλλειψη ενσυναίσθησης) – Παιχνίδι ( απουσία συμβολικού παιχνιδιού, ενδιαφέρον για συγκεκριμένα παιχνίδια) – Πιθανή…

Περισσότερα