ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ Η ΚΑΚΟΓΡΑΦΙΑ;

Δυσγραφία ή κακογραφία; Τα δυσανάγνωστα γράμματα στα τετράδια των παιδιών είναι μια πρώτη ένδειξη για το αν, τελικά, το παιδί είναι δυσγραφικό ή απλά κακογράφος. Τι είναι η δυσγραφία και ποια τα συμπτώματα; Η δυσγραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει τη γραφή. Το φαινόμενο, αυτό, μπορεί να συνυπάρχει με τη δυσλεξία, καθώς τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τη γραφή, που και αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν την ορθογραφία και τη γραπτή έκφραση. Ένα παιδί με δυσγραφία παρουσιάζει τις εξής δυσκολίες: Οι γραπτές του εργασίες είναι…

Περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

    Πολλά παιδιά έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή ή άλλες δυσκολίες σχετιζόμενες με την μαθησιακή διαδικασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά έχουν αρκετές ενδείξεις, οι οποίες επιμένουν κατά τη σχολική περίοδο και δεν μειώνονται. Τα σημάδια των μαθησιακές δυσκολιών ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Κοινές  προειδοποιητικές ενδείξεις ότι ένα παιδί μπορεί να έχει μαθησιακές δυσκολίες είναι: Δυσκολία στην ανάγνωση ή / και γράψιμο Προβλήματα με τις μαθηματικές ικανότητες Αδύναμη μνήμη Προβλήματα προσοχής Κακό συντονισμό Δυσκολία με τις έννοιες…

Περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Συχνά τα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές χαρακτηρίζονται ως ‘visual learners’ δηλαδή ότι μαθαίνουν καλύτερα μια καινούρια γνώση όταν αυτή δίνεται οπτικά. Μάλιστα ενήλικες με ΔΑΔ, υψηλής λειτουργικότητας, αναφέρουν ότι μαθαίνουν καλύτερα μέσω εικόνων παρά μέσω της ακουστικής οδούς ή μέσω γραμμένων λέξεων. Έτσι, πολλά προγράμματα παρέμβασης για τα άτομα με ΔΑΦ χρησιμοποιούν εικόνες ως βασικό υλικό. Ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα είναι το TEACCH (Schopler et al. 1995), το οποίο προτείνει συγκεκριμένο τρόπο εκμάθησης κι οργάνωσης της σχολικής τάξης. Αρχικά, αναφέρει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν οπτικά ξεκάθαρα…

Περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Ανάγνωση του νου (mind-reading): Η ικανότητα να αποδίδουμε νοητικές καταστάσεις σε άλλους, οι οποίες: α) ερμηνεύουν τη συμπεριφορά τους & ταυτόχρονα μας βοηθούν να προβλέψουμε τη μελλοντική τους συμπεριφορά β) μας βοηθούν να κατανοήσουμε την επικοινωνία Η θεωρία του νου αναφέρεται: • στη δυνατότητα του ατόμου να συνάγει συμπεράσματα για τις νοητικές διεργασίες, τόσο τις δικές του όσο και των άλλων • Να χρησιμοποιεί τα συμπεράσματά του, για να ερμηνεύσει, να κατανοήσει και να προβλέψει τη δική του συμπεριφορά, καθώς και τη συμπεριφορά των άλλων. Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη…

Περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙXΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το παιχνίδι είναι μια διαδικασία που βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, τόσο στη πνευματική όσο και στην κινητική. Προσφέρει συναισθηματική επικοινωνία καi κοινωνικοποίηση, ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας, της αυτοεκτίμησης και της δημιουργικότητας, ενώ απελευθερώνει την ενέργεια των παιδιών. Προσφέρει στο παιδί έναν πολύ απαραίτητο χρόνο xαλάρωσης και λειτουργεί ως μηχανισμός μετριασμού του άγχους. Επίσης, στο ομαδικό παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν πώς να λειτουργούν με τους άλλους και πώς να χειρίζονται τις συγκρούσεις και βιώνουν την ομαδικότητα και τον αμοιβαίο συμβιβασμό. ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αισθησιοκινητικό / διερευνητικό παιχνίδι (από…

Περισσότερα