Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙXΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το παιχνίδι είναι μια διαδικασία που βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, τόσο στη πνευματική όσο και στην κινητική. Προσφέρει συναισθηματική επικοινωνία καi κοινωνικοποίηση, ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας, της αυτοεκτίμησης και της δημιουργικότητας, ενώ απελευθερώνει την ενέργεια των παιδιών. Προσφέρει στο παιδί έναν πολύ απαραίτητο χρόνο xαλάρωσης και λειτουργεί ως μηχανισμός μετριασμού του άγχους. Επίσης, στο ομαδικό παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν πώς να λειτουργούν με τους άλλους και πώς να χειρίζονται τις συγκρούσεις και βιώνουν την ομαδικότητα και τον αμοιβαίο συμβιβασμό. ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αισθησιοκινητικό / διερευνητικό παιχνίδι (από…

Περισσότερα