ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Συχνά τα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές χαρακτηρίζονται ως ‘visual learners’ δηλαδή ότι μαθαίνουν καλύτερα μια καινούρια γνώση όταν αυτή δίνεται οπτικά. Μάλιστα ενήλικες με ΔΑΔ, υψηλής λειτουργικότητας, αναφέρουν ότι μαθαίνουν καλύτερα μέσω εικόνων παρά μέσω της ακουστικής οδούς ή μέσω γραμμένων λέξεων. Έτσι, πολλά προγράμματα παρέμβασης για τα άτομα με ΔΑΦ χρησιμοποιούν εικόνες ως βασικό υλικό. Ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα είναι το TEACCH (Schopler et al. 1995), το οποίο προτείνει συγκεκριμένο τρόπο εκμάθησης κι οργάνωσης της σχολικής τάξης. Αρχικά, αναφέρει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν οπτικά ξεκάθαρα…

Περισσότερα