ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ Η ΚΑΚΟΓΡΑΦΙΑ;

Δυσγραφία ή κακογραφία; Τα δυσανάγνωστα γράμματα στα τετράδια των παιδιών είναι μια πρώτη ένδειξη για το αν, τελικά, το παιδί είναι δυσγραφικό ή απλά κακογράφος. Τι είναι η δυσγραφία και ποια τα συμπτώματα; Η δυσγραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει τη γραφή. Το φαινόμενο, αυτό, μπορεί να συνυπάρχει με τη δυσλεξία, καθώς τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τη γραφή, που και αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν την ορθογραφία και τη γραπτή έκφραση. Ένα παιδί με δυσγραφία παρουσιάζει τις εξής δυσκολίες: Οι γραπτές του εργασίες είναι…

Περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

    Πολλά παιδιά έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή ή άλλες δυσκολίες σχετιζόμενες με την μαθησιακή διαδικασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά έχουν αρκετές ενδείξεις, οι οποίες επιμένουν κατά τη σχολική περίοδο και δεν μειώνονται. Τα σημάδια των μαθησιακές δυσκολιών ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Κοινές  προειδοποιητικές ενδείξεις ότι ένα παιδί μπορεί να έχει μαθησιακές δυσκολίες είναι: Δυσκολία στην ανάγνωση ή / και γράψιμο Προβλήματα με τις μαθηματικές ικανότητες Αδύναμη μνήμη Προβλήματα προσοχής Κακό συντονισμό Δυσκολία με τις έννοιες…

Περισσότερα