ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά με άλλα παιδιά κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται συχνά ως παιδιά που δεν μπορούν να μάθουν να παίζουν με άλλους. Ακόμα, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους κανόνες ενός παιχνιδιού και να διατηρήσουν την προσοχή τους σε μια κοινή δραστηριότητα με άλλους, καθώς και να   μοιραστούν το παιχνίδι τους. Πολλές φορές το παιχνίδι τους στερείται φαντασίας, είναι επαναλαμβανόμενο και μη λειτουργικό (στερεοτυπικό). Η προσοχή τους αποσπάται εύκολα από εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα ή εστιάζεται σε λεπτομέρειες που είναι…

Περισσότερα