Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Ο όρος ‘ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ’ αναφέρεται στις δυσκολίες που εμφανίζει ένας μαθητής στον μηχανισμό ανάγνωσης, στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου και στην κατάκτηση της ορθογραφίας, στα πλαίσια φυσιολογικής νοημοσύνης. Η διαδικασία αξιολόγησης ενός μαθητή με στόχο τη διερεύνηση της ύπαρξης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών πρέπει να είναι ολιστική και να πραγματοποιείται αποκλειστικά από μια ομάδα κατάλληλα καταρτισμένων ειδικών θεραπευτών (παιδοψυχίατρος, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, εργοθεραπευτής). Η διεπιστημονική αξιολόγηση είναι απαραίτητη, καθώς η φύση των ΕΜΔ είναι πολύπλευρη και αρκετά συχνά συνυπάρχουν άλλες συμπτωματολογίες. Έτσι, για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία…

Περισσότερα