ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ – ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) (δυσλεξία) μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη οδηγώντας τους μαθητές σε αποφευχτικές συμπεριφορές απέναντι στην μαθησιακή διαδικασία, μειώνοντας παράλληλα το κίνητρο τους για αυτήν. Όπως έχει αναφερθεί, οι δυσκολίες των παιδιών με ΕΜΔ αφορούν στην ανάγνωση, τη γραπτή έκφραση, την ορθογραφία και την κατανόηση. Αυτές λοιπόν οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στην μητρική τους γλώσσα αλλά μεταφέρονται και σε άλλα γλωσσικά συστήματα. Μάλιστα, η φύση αυτών των δυσκολιών ποικίλλει ανάλογα με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της…

Περισσότερα