ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

    Πολλά παιδιά έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή ή άλλες δυσκολίες σχετιζόμενες με την μαθησιακή διαδικασία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά έχουν αρκετές ενδείξεις, οι οποίες επιμένουν κατά τη σχολική περίοδο και δεν μειώνονται. Τα σημάδια των μαθησιακές δυσκολιών ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Κοινές  προειδοποιητικές ενδείξεις ότι ένα παιδί μπορεί να έχει μαθησιακές δυσκολίες είναι: Δυσκολία στην ανάγνωση ή / και γράψιμο Προβλήματα με τις μαθηματικές ικανότητες Αδύναμη μνήμη Προβλήματα προσοχής Κακό συντονισμό Δυσκολία με τις έννοιες…

Περισσότερα