ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν κοινωνικά με άλλα παιδιά κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται συχνά ως παιδιά που δεν μπορούν να μάθουν να παίζουν με άλλους. Ακόμα, δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους κανόνες ενός παιχνιδιού και να διατηρήσουν την προσοχή τους σε μια κοινή δραστηριότητα με άλλους, καθώς και να   μοιραστούν το παιχνίδι τους. Πολλές φορές το παιχνίδι τους στερείται φαντασίας, είναι επαναλαμβανόμενο και μη λειτουργικό (στερεοτυπικό). Η προσοχή τους αποσπάται εύκολα από εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα ή εστιάζεται σε λεπτομέρειες που είναι…

Περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Συχνά τα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές χαρακτηρίζονται ως ‘visual learners’ δηλαδή ότι μαθαίνουν καλύτερα μια καινούρια γνώση όταν αυτή δίνεται οπτικά. Μάλιστα ενήλικες με ΔΑΔ, υψηλής λειτουργικότητας, αναφέρουν ότι μαθαίνουν καλύτερα μέσω εικόνων παρά μέσω της ακουστικής οδούς ή μέσω γραμμένων λέξεων. Έτσι, πολλά προγράμματα παρέμβασης για τα άτομα με ΔΑΦ χρησιμοποιούν εικόνες ως βασικό υλικό. Ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα είναι το TEACCH (Schopler et al. 1995), το οποίο προτείνει συγκεκριμένο τρόπο εκμάθησης κι οργάνωσης της σχολικής τάξης. Αρχικά, αναφέρει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν οπτικά ξεκάθαρα…

Περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Ανάγνωση του νου (mind-reading): Η ικανότητα να αποδίδουμε νοητικές καταστάσεις σε άλλους, οι οποίες: α) ερμηνεύουν τη συμπεριφορά τους & ταυτόχρονα μας βοηθούν να προβλέψουμε τη μελλοντική τους συμπεριφορά β) μας βοηθούν να κατανοήσουμε την επικοινωνία Η θεωρία του νου αναφέρεται: • στη δυνατότητα του ατόμου να συνάγει συμπεράσματα για τις νοητικές διεργασίες, τόσο τις δικές του όσο και των άλλων • Να χρησιμοποιεί τα συμπεράσματά του, για να ερμηνεύσει, να κατανοήσει και να προβλέψει τη δική του συμπεριφορά, καθώς και τη συμπεριφορά των άλλων. Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη…

Περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER

Αυτισμός Ο όρος διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ) χρησιμοποιείται συνώνυμα με τον όρο διαταραχή του  φάσματος του αυτισμού. Χαρακτηρίζεται ως διαταραχή φάσματος διότι η εικόνα του δεν είναι ομοιογενής και κυμαίνεται από ηπιότερες μορφές μέχρι βαρύτερες. Η συμπτωματολογία του αυτισμού χαρακτηρίζεται από “ελλείψεις” σε ορισμένους τομείς της ανάπτυξης. Αυτοί είναι: – Προσοχή (διάσπαση προσοχής, απουσία βλεμματικής επαφής, ενασχόληση με συγκεκριμένα αντικείμενα) – Κοινωνική συναλλαγή (άρνηση σωματικής επαφής, αδιαφορία για τους γύρω του) – Συναίσθημα (απάθεια ή υπερβολικές αντιδράσεις σε ερεθίσματα, έλλειψη ενσυναίσθησης) – Παιχνίδι ( απουσία συμβολικού παιχνιδιού, ενδιαφέρον για συγκεκριμένα παιχνίδια) – Πιθανή…

Περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Το συγκεκριμένο άρθρο ερευνά την πιθανότητα συσχέτισης  του βαθμού ανάπτυξης του εγκεφάλου με την εμφάνιση των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΔΑΔ). Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι μελέτες έχουν δείξει ότι παιδιά που προέρχονται από οικογένειες υψηλού κινδύνου εμφάνισης ΔΑΔ (πχ., ήδη έχει διαγνωσθεί ένα μέλος της οικογένειας με ΔΑΔ) εμφανίζουν από πολύ νωρίς χαρακτηριστικά κοινωνικά ελλείμματα κατά τα 2 πρώτα έτη. Οι ερευνητές βασιζόμενοι σε απεικονίσεις των εγκεφάλων των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα παρατήρησαν μια  υπερ-ανάπτυξη της επιφάνειας του εγκεφαλικού τους φλοιού κατά τη διάρκεια των 6-12 μηνών, η οποία ενδεχομένως να…

Περισσότερα