ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ (Developmental Dyscalculia)

Η Δυσαριθμησία αποτελεί μια ξεχωριστή μαθησιακή δυσκολία, η οποία πολλές φορές παραβλέπεται ή δικαιολογείται στα πλαίσια των δυσλεξικών συμπτωμάτων. Ωστόσο, είναι κάτι ξεχωριστό, το οποίο μπορεί να συνυπάρχει με άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Σύμφωνα με τον ορισμό του Kosc (1974), η δυσαριθμησία αναφέρεται σε περιπώσεις παιδιών με φυσιολογική νοημοσύνη, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση των μαθηματικών (επίλυση προβλημάτων, κατανόηση μαθηματικών ή προμαθηματικών εννοιών, αναγνώριση συμβόλων ή αριθμών) και κυρίως στον υπολογισμό. Βασικά Συμπτώματα 1. Το παιδί δυσκολεύται να διαβάσει, να αναγνωρίσει ή να γράψει αριθμούς. 2. Παρουσιάζει έντονη δυσκολία…

Περισσότερα