Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Ο όρος ‘ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ’ αναφέρεται στις δυσκολίες που εμφανίζει ένας μαθητής στον μηχανισμό ανάγνωσης, στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου και στην κατάκτηση της ορθογραφίας, στα πλαίσια φυσιολογικής νοημοσύνης. Η διαδικασία αξιολόγησης ενός μαθητή με στόχο τη διερεύνηση της ύπαρξης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών πρέπει να είναι ολιστική και να πραγματοποιείται αποκλειστικά από μια ομάδα κατάλληλα καταρτισμένων ειδικών θεραπευτών (παιδοψυχίατρος, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, εργοθεραπευτής). Η διεπιστημονική αξιολόγηση είναι απαραίτητη, καθώς η φύση των ΕΜΔ είναι πολύπλευρη και αρκετά συχνά συνυπάρχουν άλλες συμπτωματολογίες. Έτσι, για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία…

Περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Σε κάθε εξελικτικό στάδιο υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές συμπεριφορές, οι οποίες όταν επιμένουν για σημαντικό χρονικό διάστημα και είναι έντονες, παραπέμπουν στην ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών.Οι συμπεριφορές αυτές είναι διαφορετικές σε κάθε περίοδο και ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιγράφονται ως εξής: Α. Γλώσσα και Μαθηματικά – αποφεύγει να διαβάσει και να γράψει –  συχνά διαβάζει λάθος τις γραπτές πληροφορίες δυσκολεύεται να κάνει περίληψη – δυσκολεύεται να αναδιηγηθεί με την ορθή σειρά μια ιστορία – έχει φτωχή κατανόηση του γραπτού λόγου – δυσκολεύεται να καταλάβει το γραπτό λόγο σε όλα τα μαθήματα…

Περισσότερα

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η πλημμελής μνημονική ικανότητα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, έχει παραλληλιστεί με αυτή των νεαρότερων – μικρότερων σε ηλικία παιδιών, διότι ακόμη και στις περιπτώσεις που οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς μηχανισμούς και στρατηγικές για να υποστηρίξουν τη μνήμη τους, σε σχέση με τα μικρότερα παιδιά, ηεπίδοσή τους συγκρίνονταν μόνο με αυτά και όχι με τους συνομήλικούς τους (Swanson, Cooney & O’Shaughnessy, 1998). Οι δυσκολίες εκτείνονται σε όλα τα μέρη της μνημονικής διαδικασίας. Α. Βραχύχρονη μνήμη Στο πρώτο μέρος της μνημονικής διαδικασίας, αυτό της βραχύχρονης μνήμης, οι μαθητές…

Περισσότερα

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ Η ΚΑΚΟΓΡΑΦΙΑ;

Δυσγραφία ή κακογραφία; Τα δυσανάγνωστα γράμματα στα τετράδια των παιδιών είναι μια πρώτη ένδειξη για το αν, τελικά, το παιδί είναι δυσγραφικό ή απλά κακογράφος. Τι είναι η δυσγραφία και ποια τα συμπτώματα; Η δυσγραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει τη γραφή. Το φαινόμενο, αυτό, μπορεί να συνυπάρχει με τη δυσλεξία, καθώς τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τη γραφή, που και αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν την ορθογραφία και τη γραπτή έκφραση. Ένα παιδί με δυσγραφία παρουσιάζει τις εξής δυσκολίες: Οι γραπτές του εργασίες είναι…

Περισσότερα

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθούν οι αναγνωστικές ικανότητες του παιδιού. Για να θεωρηθεί ότι ένα παιδί έχει καλή φωνολογική αντίληψη θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται και να διακρίνει τους ήχους και τις λέξεις με ευκολία. Συγκεκριμένα, η επαρκής φωνολογική ενημερότητα περιλαμβάνει τις εξής ικανότητες: Ικανότητα διάκρισης ότι δύο λέξεις ομοιοκαταληκτούν, πχ. παπάκι-χαλάκι Ικανότητα ανάλυσης των λέξεων σε συλλαβές, από την νηπιακή κιόλας ηλικία είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Αναγνώριση των ήχων των  γραμμάτων μέσα σε μια λέξη πχ, ποιον ήχο ακούς στο τέλος…

Περισσότερα

ΥΠΕΡΛΕΞΙΑ: μια υπερ-ικανότητα ή μια δυσλειτουργία;

Η υπερλεξία περιγράφει μια αυθόρμητη και πρόωρη ικανότητα του ατόμου να διαβάζει μεμονωμένες λέξεις χωρίς όμως να συνοδεύεται αυτή η αναγνωστική ικανότητα με το ανάλογο επίπεδο κατανόησης. αυτό σημαίνει ότι το άτομο απλά διαβάζει τις λέξεις χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται το νόημα τους. Παλαιότερα, ο όρος ‘υπερλεξία’ αναφερόταν σε παιδιά με μειωμένες πνευματικές ικανότητες, πλέον χρησιμοποιείται για να περιγράψει ασυνήθιστες ικανότητες ανάγνωσης. Σύμφωνα με το άρθρο ο τρόπος προσέγγισης της υπερλεξίας καθορίζει το διαγνωστικό χαρακτήρα της, δηλαδή αν ένα παιδί με αναπτυξιακές διαταραχές έχει υπερλεξία, τότε θεωρείται μια συνοδή συνθήκη…

Περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η δυσλεξία εκφράζει μια κατάσταση, όπου το παιδί παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση, γραφή και ορθογραφία, οι οποίες όμως δεν δικαιολογούνται από το φυσιολογικό ή ενδεχομένως υψηλό δείκτη νοημοσύνης του. Μαθησιακό προφίλ – Ελλιπής φωνολογική ενημερότητα, δηλαδή ότι το κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε έναν ήχο και ότι οι λέξεις απαρτίζονται από συλλαβές. – Καθρεφτική γραφή, γράφει 3 αντί ε. – Μπερδεύει γράμματα που έχουν παρόμοιο ήχο (χ-γ, φ-θ), αντικαθιστά ή παραλείπει γράμματα όταν γράφει. – Δεν εφαρμόζει γραμματικούς, συντακτικούς ή ορθογραφικούς κανόνες. – Δυσκολίες απομνημόνευσης – ‘Χάνει’ την σειρά όταν…

Περισσότερα