Επιλεκτική / Εκλεκτική Αλαλία (Selective Mutism)

Ο όρος επιλεκτική ή εκλεκτική αλαλία χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια αγχώδης διαταραχή όπου το παιδί αδυνατεί να μιλήσει σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια παρά την ικανότητα του για λεκτική επικοινωνία (APA, 2013). Τα παιδιά που βιώνουν αυτήν την ψυχοσυναισθηματική δυσκολία τείνουν να είναι επικοινωνιακά σε κάποια πλαίσια όπως το σπίτι τους, αλλά την ίδια στιγμή να δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν σε άλλα όπως το σχολείο, η γενικά σε ένα μη οικείο περιβάλλον. Η επιλεκτική αλαλία μπορεί να συνυπάρχει με άλλες ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές όπως η σχολική άρνηση, το άγχος αποχωρισμού, η κοινωνική…

Περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ – ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) (δυσλεξία) μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη οδηγώντας τους μαθητές σε αποφευχτικές συμπεριφορές απέναντι στην μαθησιακή διαδικασία, μειώνοντας παράλληλα το κίνητρο τους για αυτήν. Όπως έχει αναφερθεί, οι δυσκολίες των παιδιών με ΕΜΔ αφορούν στην ανάγνωση, τη γραπτή έκφραση, την ορθογραφία και την κατανόηση. Αυτές λοιπόν οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στην μητρική τους γλώσσα αλλά μεταφέρονται και σε άλλα γλωσσικά συστήματα. Μάλιστα, η φύση αυτών των δυσκολιών ποικίλλει ανάλογα με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της…

Περισσότερα

PEER TUTORING – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ

Η Διδασκαλία Μεταξύ Συνομηλίκων (peer tutoring) αποτελεί μία μέθοδο διδασκαλίας που  επιτρέπει τη διδασκαλία του μαθητή με Μαθησιακές ∆υσκολίες σε ατομική βάση και την αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου που διαθέτει η εκπαιδευτικός στην τάξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε τμήματα ένταξης ή στη γενική τάξη. Σύμφωνα με τις κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες της μάθησης (Rogoff,1990), που βασίζονται στις μελέτες του Vygotsky (1978), η γνώση οικοδομείται κοινωνικά. Τα άτομα αναπτύσσουν γνώσεις και στρατηγικές μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλους. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι ικανότεροι συνομήλικοι μπορούν να μεσολαβήσουν στη μάθηση καθοδηγώντας αυτόν…

Περισσότερα

Η εξέλιξη του Συναισθηματικού Δεσμού (Attachment)

Η εξέλιξη του Συναισθηματικού Δεσμού (Attachment) Τρεις πρώτοι μήνες της ζωής Τα βρέφη γεννιούνται με την προδιάθεση να απαντούν στους ανθρώπους. Από τις πρώτες ημέρες της γέννησης φαίνεται ότι τα βρέφη έχουν αναπτύξει τις ικανότητες εκείνες που δείχνουν ενδιαφέρον για τους άλλους ανθρώπους. Για παράδειγμα, προτιμούν να κοιτούν πρόσωπα, αναγνωρίζουν τους ήχους από τις ανθρώπινες φωνές. Όσο περισσότερο τα βρέφη ωριμάζουν, συνεχίζουν τις ανθρώπινες επαφές με το να χαμογελούν στους ανθρώπους που τους μιλούν. Τους τρεις πρώτους μήνες ο γονέας χρειάζεται να διατηρεί την κοντινότητα με το παιδί του ώστε…

Περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το ιχνογράφηµα και η ζωγραφική αναγνωρίζονται ως δύο από τους σηµαντικότερους τρόπους έκφρασης των παιδιών και έχουν επανειληµµένα συνδεθεί µε την αποτύπωση της προσωπικότητας και των συναισθηµάτων τους. Οι ζωγραφιές τους αντανακλούν τον εσωτερικό τους κόσµο και απεικονίζουν στοιχεία που αφορούν στην ψυχολογική τους κατάσταση και το διαπροσωπικό τους ύφος. Η παιδική ζωγραφιά φαίνεται ότι χρησιμεύει και σε άλλα επίπεδα έκφρασης του παιδιού. Στο πλαίσιο µιας θεραπευτικής διαδικασίας το σχέδιο αποτελεί ένα µέσο για το παιδί να φέρει, να ανασύρει συναισθήματα, εμπειρίες, αλλά και να λύσει προβλήματα (Rudolph & Arheim,…

Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία εκδηλώνουν κατά κανόνα μειωμένο κίνητρο για τη μαθησιακή διαδικασία, επειδή συνήθως είναι ματαιωτική κι ακυρωτική για εκείνα λόγω των χαμηλών τους επιδόσεων συγκρινόμενα με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης και της μεγαλύτερης προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουν για να αποκτήσουν μια νέα γνώση. Έτσι, θα ήταν βοηθητικό να χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και να έχουν ένα πιο ”παιχνιδιάρικο” χαρακτήρα. Ένα από αυτά είναι τα παιχνίδια στον υπολογιστή όπου τα παιδιά κατακτούν μια νεά γνώση μέσω του παιχνιδιού.…

Περισσότερα